امروز دوشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

تازه‌هاي سايت


كليد آزمون ها

** كنكور آزمايشي استان اصفهان - مرحله چهارم - فروردين ماه 1397

رياضي      تجربي       انساني

 

** آزمون پيشرفت تحصيلي دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1396

دفترچه‌هاي آزمون :      هفتم / هشتم  / نهم

كليدهاي آزمون :     هفتم / هشتم / نهم

 

** آزمون پيشرفت تحصيلي دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1396

دفترچه‌هاي آزمون :

دهم انساني / دهم تجربي / دهم رياضي / دهم معارف

يازدهم انساني / يازدهم تجربي / يازدهم رياضي / يازدهم معارف

كليدهاي آزمون :

دهم انساني / دهم تجربي / دهم رياضي / دهم معارف

يازدهم انساني / يازدهم تجربي / يازدهم رياضي / يازدهم معارف


دريافت كارت ورود به جلسه

- دريافت كارت ورود به جلسه شانزدهمين دوره مسابقات علمي دانش آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان


اعلام نتايج آزمون‌ها

آزمون پيشرفت تحصيلي دبيرستان‌هاي دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1396

آزمون پيشرفت تحصيلي دبيرستان‌هاي دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه ۱۳۹۶


×

اخبار و اطلاعيه‌ها

كليد آزمون ها

** كنكور آزمايشي استان اصفهان - مرحله چهارم - فروردين ماه 1397

رياضي      تجربي       انساني

 

** آزمون پيشرفت تحصيلي دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1396

دفترچه‌هاي آزمون :      هفتم / هشتم  / نهم

كليدهاي آزمون :     هفتم / هشتم / نهم

 

** آزمون پيشرفت تحصيلي دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1396

دفترچه‌هاي آزمون :

دهم انساني / دهم تجربي / دهم رياضي / دهم معارف

يازدهم انساني / يازدهم تجربي / يازدهم رياضي / يازدهم معارف

كليدهاي آزمون :

دهم انساني / دهم تجربي / دهم رياضي / دهم معارف

يازدهم انساني / يازدهم تجربي / يازدهم رياضي / يازدهم معارف


دريافت كارت ورود به جلسه

- دريافت كارت ورود به جلسه شانزدهمين دوره مسابقات علمي دانش آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان


اعلام نتايج آزمون‌ها

آزمون پيشرفت تحصيلي دبيرستان‌هاي دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1396

آزمون پيشرفت تحصيلي دبيرستان‌هاي دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه ۱۳۹۶


 

ثبت‌نام

اعلام‌نتايج

 • هجدهمين دوره پيمايش علمي مدارس استعدادهاي درخشان - مرحله دوم - فروردين‌ماه ۱۳۹۷
 • آزمون پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دوره اول متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه ۱۳۹۶
 • آزمون پيشرفت تحصيلي دبيرستان‌هاي دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه ۱۳۹۶
 • آزمون هماهنگ دبيرستان - مرحله دوم - اسفندماه ۱۳۹۶
 • آزمون پيمايش علمي - مرحله دوم - اسفندماه ۱۳۹۶
 • هجدهمين دوره پيمايش علمي مدارس استعدادهاي درخشان - مرحله اول - بهمن‌ماه ۱۳۹۶
 • آزمون پيشرفت تحصيلي دانش‌اموزان استان اصفهان - دوره دوم متوسطه - مرحله اول آذرماه ۱۳۹۶
 • آزمون پيشرفت تحصيلي دانش‌اموزان استان اصفهان - دوره اول متوسطه - مرحله اول آذرماه ۱۳۹۶
 • آزمون پيمايش علمي - مرحله اول - آذزماه ۱۳۹۶
 • آزمون علمي - مرحله اول(مدارس صالحين - باقرالعلوم - معصوم - دارالقرآن - آيين دانش)
 • آزمون هماهنگ دبيرستان - مرحله اول - آذرماه ۱۳۹۶
 • آزمون جامع دبيرستان باقرالعلوم - مرحله اول - آبان ماه ۱۳۹۶
 • آزمون آغازين دبيرستان دخترانه نمونه دولتي علمازاده - مهرماه ۱۳۹۶
 • كليه‌حقوق براي شركت ديده‌پرداز صبا محفوظ است ©

  Skip Navigation Links خانه | پست الكترونيك